Analiza reklamne fotografije po semiologu Rolan Bartu.

Bitno je da pre svega definišem reš interpretacija, ona nastaje kada diskusiju pomerimo van pukog opisivanja onoga što je prikazano. Interpretacija nije opisivanje, to je širi pojam jer obuhvata želju da se shvati suština. Definicija Hans-Georg Gadamer je interpretaciju vešto opisao: “… dati glas znakovima koji ne govore sami o sebi”. Komponente u analizi Dakle, Rolan… Continue reading Analiza reklamne fotografije po semiologu Rolan Bartu.