Untitled

dejavujerios: Lara Stone by Mert & Marcus (Vogue Paris March 2014) – Lara Stone by Mert & Marcus (Vogue Paris March 2014)

Na koji način je umetnost 18 veka povezana sa Amy Winehouse?

Romantizam, umetnički pravac koji nastaje u 18 veku je jedan od najvažnijih istorijskih događaja svih vremena. Nije nastao iz rata, tehnološkog napretka, političkog događaja, nije nastao iz jednog centra moci, već spontano i neočekivano u čitavom svetu. Šta instiktivno pokreće veliki broj umetnika širom sveta i kakve ima veze sa Amy Winehouse !? Ono što… Continue reading Na koji način je umetnost 18 veka povezana sa Amy Winehouse?

Analiza reklamne fotografije po semiologu Rolan Bartu.

Bitno je da pre svega definišem reš interpretacija, ona nastaje kada diskusiju pomerimo van pukog opisivanja onoga što je prikazano. Interpretacija nije opisivanje, to je širi pojam jer obuhvata želju da se shvati suština. Definicija Hans-Georg Gadamer je interpretaciju vešto opisao: “… dati glas znakovima koji ne govore sami o sebi”. Komponente u analizi Dakle, Rolan… Continue reading Analiza reklamne fotografije po semiologu Rolan Bartu.